Jak to robimy

Aplikacja desktopowa

Narzędzie dla nauczycieli, wykładowców, trenerów do szybkiego i łatwego przygotowywania testów/ankiet weryfikujących bieżące postępy w nauce uczniów, studentów, kursantów.

Indywidualne repozytorium materiału dydaktycznego – Biblioteka Wiedzy.

Publiczne repozytorium materiału dydaktycznego – Udostępnianie.

Możliwość udostępnienia materiałów dydaktycznych związanych bezpośrednio z podstawami programowymi, konkretnymi podręcznikami czy inicjatywami edukacyjnymi.

Technologie internetowe i mobilne

Platforma internetowa umożliwia udostępnianie dla uczniów, studentów kursantów testów oraz ankiet przygotowanych na przykład przez nauczycieli, wykładowców. Jest to podstawowa funkcja platformy. Dalej, posługując się przykładem testów, mogą one być następnie analizowane pod kątem udzielonych odpowiedzi, a wyniki są prezentowane zainteresowanym użytkownikom. Ponadto platforma jest przestrzenią, z której nauczyciele i wykładowcy mogą czerpać gotowe testy upubliczniane przez innych użytkowników, ale przede wszystkim mogą czerpać wzorce egzaminacyjne obowiązujące w szkole bądź na uczelni w ramach podstawy programowej oraz polityki jakościowej kształcenia.

Środowisko chmury

Macierzyste środowisko

Rozwiązanie jest w pełni kompatybilne ze środowiskiem chmurowym Microsoft Azure.

Gotowość do integracji

Możliwa jest także integracja z platformami Amazon Web Services oraz Google Cloud Platform.