Do czego dążymy

Nowy standard i pełna wymienialność treści

Upowszechnienie jednorodnego i uniwersalnego modelu gromadzenia, przeprowadzania oraz upubliczniania zasobów edukacyjnych i badawczych jakimi są testy i ankiety. Poszczególne pytania będą funkcjonować jak „klocki” z których twórca będzie mógł komponować testy lub ankiety mając do dyspozycji własną bibliotekę pytań lub udostępniając je innym konkretnym twórcom lub całej społeczności.

Powszechna dostępność z poszanowaniem dla własności intelektualnej

Stworzenie platformy na której testy i ankiety udostępniane były by zgodnie z prawem i zamiarem ich twórców.

Każdy nauczyciel, wykładowca, wydawnictwo czy firma z branży HR będą mogły zadecydować, komu, kiedy i na jakich zasadach udostępnia test lub ankietę.

Najlepsze wzorce i praktyki

Każda organizacja edukacyjna lub komercyjna dbająca o wysoką jakość kształcenia i weryfikacji wiedzy, znajdzie w Test Managerze doskonałe narzędzie do gromadzenia swoich treści, przygotowanych w oparciu o najlepsze praktyki i standardy organizacji. To także miejsce do prezentacji treści edukacyjnych korespondujących np. z podręcznikami.

Weryfikacja jakości i wartości merytorycznej

Społeczność Test Managera, czyli twórcy oraz odbiorcy, poprzez swobodną ocenę dokonują weryfikacji treści z jakim mają okazję tam zetknąć. Dzięki temu testy i ankiety najlepszych twórców będą specjalnie promowane i doceniane.