Test MANAGER

Technologia w służbie edukacji

Połącz swoje zasoby z naszą technologią

Test Manager to wieloplatformowy system wspomagający gromadzenie, organizację i kontrolowanie wiedzy poprzez testy oraz ankiety. Na system składa się aplikacja desktopowa (umożlwiająca pracę w także trybie offline) oraz aplikacje internetowe dostępne zarówno z komputera jak również z urządzeń mobilnych.

Do czego dążymy

  • Nowy standard i pełna wymienialność treści.

  • Powszechna dostępność z poszanowaniem dla własności intelektualnej.

  • Najlepsze wzorce i dobre praktyki.

  • Weryfikacja jakości i wartości merytorycznej.

praktyczne rozwiązania

dla edukacji i biznesu

Jak to robimy

W praktyczny sposób łączymy i wykorzystujemy najmocniejsze strony aplikacji desktopowych, internetowych oraz technologii mobilnych. A to wszystko osadzamy w środowisku chmurowym.

Kim jesteśmy

Firma PRAKSIS do dostawca nowoczesnych dedykowanych systemów informatycznych. Nasze rozwiązania to kompleksowe i profesjonalne oprogramowanie „szyte na miarę” potrzeb i możliwości naszych klientów.

Nasz zespół to połączenie doświadczonych specjalistów w obszarze produkcji dedykowanego oprogramowania, którzy zapewniają najwyższą jakość naszych produktów. To także młodzi adepci branży IT, którzy są dla nas źródłem innowacyjności i nowych rozwiązań.